Tiếng Việt | English

15/04/2024 - 15:23

Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới  

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 có chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Tháng hành động năm nay diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5 trên phạm vi toàn quốc.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Tháng hành động được triển khai nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Hưởng ứng Tháng hành động, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Long An xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện; trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm.

Các khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động: “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội”, “Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững”, “Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vì phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm”, “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và khu vực”, “Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản”,.../.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết