Tiếng Việt | English

18/07/2015 - 16:50

Tiếp tục củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc


UBMTTQ Việt Nam thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

* Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh

UBMTTQ Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện phối hợp và thống nhất hành động năm 2015. Chủ tịch HĐND tỉnh- Đặng Văn Xướng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Hoàng Văn Liên đến dự.

6 tháng đầu năm 2015, các phong trào do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được triển khai rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 100% khu dân cư đăng ký văn hóa, 98,5% hộ gia đình đăng ký văn hóa.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và công tác cứu trợ trong 6 tháng qua được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành có liên quan, đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân, tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh quan tâm thực hiện.

Dịp tết Ất Mùi năm 2015, toàn tỉnh có 109.245 phần quà, mỗi phần trị giá từ 300.000-500.000 đồng, được trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có công với cách mạng. Các cấp đã xây mới và sửa chữa 79 căn nhà tình nghĩa tại các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Đước,…

Đặc biệt, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp cho hoạt động Về nguồn của tỉnh là xã An Vĩnh Ngãi (TP.Tân An), với tổng kinh phí đầu tư các công trình công cộng, hoạt động an sinh xã hội trên 70 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐND tỉnh- Đặng Văn Xướng ghi nhận và biểu dương những kết quả của UBMTTQ tỉnh trong thực hiện phối hợp hành động 6 tháng đầu năm 2015. Đồng thời, ông đề nghị 6 tháng cuối năm 2015, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phải tập trung phối hợp tốt với các tổ chức thành viên tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thể hiện tinh thần yêu nước theo đúng chủ trương quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa- Trương Văn Nam được bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết