Tiếng Việt | English

05/08/2018 - 09:58

TP.Tân An: Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Thời gian qua, Thành ủy Tân An, tỉnh Long An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, từ đó kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế; góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng,...

Việc thi hành kỷ luật đảng viên góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên

Ban Thường vụ Thành ủy tập trung KTGS những nội dung về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của HĐND, nhiệm kỳ 2011-2016; công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tân An lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 74 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo thực hiện Quyết định số 217, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển vùng rau ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Đảng ủy cơ sở KTGS 68 tổ chức đảng và 43 đảng viên (ĐV). Ngoài ra, phân công cấp ủy viên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết chi bộ, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ ĐV, nhiệm vụ cấp ủy viên, giữ gìn phẩm chất đạo đức; kịp thời báo cáo cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Cấp ủy thành phố và cơ sở giám sát ĐV và tổ chức Đảng cấp dưới về việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức năng, quyền hạn được giao.

Các cuộc KTGS của cấp ủy thành phố và Đảng ủy cơ sở đều được triển khai đúng quy định. Qua KTGS, Đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy thi hành kỷ luật 5 ĐV (khiển trách 2 ĐV; cảnh cáo 1, khai trừ 2), trong đó có 2 đảng ủy viên. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật khiển trách đối với 1 ĐV thuộc Đảng bộ phường 3; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khiển trách đối với 1 ĐV thuộc Đảng bộ phường 6 vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; để mất đoàn kết nội bộ; chưa làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ. Sau khi thi hành kỷ luật, ĐV khắc phục những hạn chế, sửa chữa khuyết điểm.

Việc thi hành kỷ luật ĐV góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ĐV; góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết