Tiếng Việt | English

30/12/2022 - 15:16

Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình Dân dụng và Công nghiệp: Giải ngân đạt 100% kế hoạch

Năm 2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Ban QLDA) hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình xây dựng và đúng quy định của pháp luật; thực hiện đầu tư, giải ngân 532,8 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Giải ngân đạt kế hoạch

Năm 2022, Ban QLDA được giao làm chủ đầu tư 94 dự án (DA). Trong đó, có 27 DA lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 2 DA lĩnh vực xã hội; 12 DA lĩnh vực y tế; 3 DA lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, 1 DA lĩnh vực khoa học và công nghệ; 2 DA lĩnh vực phát thanh và truyền hình; 14 DA trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; 32 DA bệnh viện dã chiến; hệ thống khí y tế; 1 DA hạ tầng kinh tế cửa khẩu và 10 DA được ủy thác quản lý.

Do nguyên nhân khách quan, một số DA chậm tiến độ so với hợp đồng nhưng vẫn bảo đảm tiến độ thực hiện và chất lượng, an toàn vệ sinh lao động. Kết quả giải ngân năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn được bố trí (532,8 tỉ đồng).

Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư

Trong năm 2022, Ban QLDA hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 5 DA: Sửa chữa Trường THPT Khánh Hưng; xây mới Trường THPT Chu Văn An; cải tạo, nâng cấp Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An (giai đoạn 2) và 2 DA cấp bách theo chương trình phục hồi KT-XH gồm: Trường Cao đẳng Long An; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã. Ban QLDA đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 3 DA: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế TP.Tân An; Cải tạo, sửa chữa công trình Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh; Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được Ban QLDA triển khai, thực hiện đúng theo quy định của Luật Đấu thầu. Trong năm 2022, Ban QLDA lựa chọn nhà thầu tổng cộng 160 gói thầu, với tổng giá trị khoảng 391,1 tỉ đồng; tổng giá trị trúng thầu 380,4 tỉ đồng; tiết kiệm trong đấu thầu đạt 2,73%. Theo hình thức lựa chọn nhà thầu, Ban thực hiện tổng số 160 gói thầu, trong đó gồm: 21 gói thầu đấu thầu rộng rãi (21 gói đấu thầu rộng rãi qua mạng) với giá trị trúng thầu 343,6 tỉ đồng; 6 gói thầu chào hàng cạnh tranh (6 gói chào hàng cạnh tranh qua mạng) với giá trị trúng thầu trên 13 tỉ đồng; 133 gói chỉ định thầu (120 gói chỉ định thầu rút gọn + 13 gói chỉ định thầu thông thường) với giá trị trúng thầu trên 23,7 tỉ đồng.

Trong quá trình đầu tư DA, công tác giám sát, quản lý chất lượng được Ban QLDA thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Năm 2022, Ban đã và đang giám sát 73 gói thầu của 36 DA. Trong đó, ngành Giáo dục và Đào tạo 12 DA với 25 gói thầu; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 6 DA với 9 gói thầu; ngành Y tế 7 DA với 13 gói thầu; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 DA với 6 gói thầu; trụ sở cơ quan quản lý nhà nước 10 DA với 20 gói thầu. Nhìn chung, các DA đều bảo đảm chất lượng, thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA - Trần Bá Phước, năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Ban Giám đốc Ban QLDA lãnh đạo, triển khai đồng bộ các DA được giao làm chủ đầu tư và hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Ban QLDA xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết về tiến độ theo yêu cầu của từng DA, đề ra những biện pháp quyết liệt với cán bộ quản lý DA và nhà thầu. Thuận lợi lớn là năng lực của cán bộ quản lý DA của Ban tương đối đồng đều, được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc trong ngành.

Đặc biệt, quá trình triển khai, thực hiện các DA từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng. Đa số các DA đều được bố trí vốn đầy đủ nên tiến độ triển khai các gói thầu đồng bộ.

Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư

Tiếp tục phát huy năng lực công tác

Theo ông Trần Bá Phước, bên cạnh những kết quả, vẫn còn những khó khăn nhất định khi triển khai, thực hiện một số DA. Khắc phục những khó khăn, tồn tại đó, năm 2023, Ban QLDA duy trì và phát huy vai trò lãnh đạo, năng lực công tác để tiếp tục hoạt động hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Ban QLDA sẽ tập trung rà soát tất cả DA để có biện pháp triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2023.

Theo đó, năm 2023, Ban QLDA sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đảm bảo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong việc triển khai, thực hiện DA; lập kế hoạch nhu cầu vốn từng DA trong năm 2023; tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của các DA đang triển khai; tăng cường phối hợp các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp nhà thầu cùng các ngành tập trung giải quyết dứt điểm công tác quyết toán đối với các công trình đã nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng, bảo đảm không để trễ hạn.

Để bảo đảm tiến độ từng DA được giao làm chủ đầu tư, Ban QLDA tiếp tục tăng cường kiểm tra, bắt buộc các nhà thầu phải xây dựng tiến độ chi tiết, cụ thể để có cơ sở theo dõi, giám sát. Ban đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính để giảm thời gian thi công đến mức tối đa nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình theo quy định của Nhà nước; tăng cường giám sát tại công trường nhằm bảo đảm chất lượng thi công cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ trong quá trình thực hiện DA; chú trọng an toàn lao động; tăng cường nghiên cứu, đưa vào hồ sơ mời thầu những điều kiện tiên quyết để lựa chọn được những nhà thầu đáp ứng năng lực tài chính, năng lực chuyên môn phù hợp với từng gói thầu./.

"Để bảo đảm tiến độ từng dự án được giao làm chủ đầu tư, Ban QLDA tiếp tục tăng cường kiểm tra, bắt buộc các nhà thầu phải xây dựng tiến độ chi tiết, cụ thể để có cơ sở theo dõi, giám sát. Ban đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính để giảm thời gian thi công đến mức tối đa nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình...”.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết