Tiếng Việt | English

25/03/2020 - 18:18

Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh kiểm tra chuẩn bị Đại hội Đảng tại Thủ Thừa

Ngày 25/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh kiểm tra việc chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại huyện Thủ Thừa.

Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại Thủ Thừa

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp được Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm; kịp thời quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng bộ xã Mỹ Lạc được chọn tổ chức đại hội điểm trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội; xã Mỹ Thạnh làm đại hội điểm khối xã, thị trấn; Đảng bộ Khối Vận làm đại hội điểm khối cơ quan, doanh nghiệp. Dự kiến đại hội Đảng bộ huyện sẽ tổ chức vào nửa cuối tháng 7/2020. Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm theo kế hoạch và nghị quyết đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa lãnh đạo, tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần, chỉ đạo của cấp trên. Ông yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa quan tâm rà soát, sắp xếp cán bộ, cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; làm rõ ưu, khuyết điểm và định hướng phát triển sát với thực tế địa phương; rà soát, giải quyết những bức xúc liên quan đến nhân sự; tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, góp phần nâng cao ý thức người dân./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết