Tiếng Việt | English

06/07/2015 - 17:08

Các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Long An ra viếng Lăng Bác 

Nhằm tri ân công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Long An tổ chức đưa 29 mẹ ra viếng Lăng Bác và tham quan Vịnh Hạ Long (từ ngày 6 đến 10-7-2015). (thực hiện: Lê Cánh)

Chia sẻ bài viết