Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 15:35

Cách mạng Tháng Tám: Những giờ phút lịch sử

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2015), Nhà xuất bản Thanh Niên đã tái bản quyển sách “Cách mạng Tháng Tám - Những giờ phút lịch sử” nhằm cung cấp những tư liệu quý báu giúp cho bạn đọc có cái nhìn hoàn thiện về cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta. Quyển sách dày gồm hai phần:

Phần I: Hà Nội – những cơ sở hình thành và diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 gồm một số bài viết về tình hình quốc tế và trong nước trước năm 1945, về tình hình Hà Nội từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp (ngày 9 tháng 3) đến đầu tháng 8-1945 do các nhân chứng lịch sử hay người trực tiếp hoạt động trong phong trào, thuộc mọi tầng lớp xã hội, từ người cán bộ đoàn thể đến người nông dân ngoại thành, người công nhân nhà máy, có cả văn nghệ sĩ và nhà tư sản dân tộc kể hoặc ghi chép lại.

Phần II: Hồi ký và nhân chứng gồm các bài viết của những người trực tiếp hoạt động trong phong trào, có người đảm nhận vai trò lãnh đạo như Trần Quang Huy, Nguyễn Khang, Trần Tử Bình, Hà Kế Tấn, Trần Lâm, Xuân Thủy, Lê Thu Hà,…

“Cách mạng Tháng Tám - những giờ phút lịch sử” sẽ cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện, có hệ thống về quá trình hình thành, diễn biến và phát triển của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội. Đọc những hồi ký, chuyện kể thật hào hứng và cảm động của các nhân chứng giúp cho bạn đọc có thể hình dung được một cách sinh động những thời khắc hào hùng của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc ta./.

Lê Thị Ngọc Lệ
 

Chia sẻ bài viết