Tiếng Việt | English

04/12/2023 - 15:50

Cảm tạ

Ban Tổ chức tang lễ và gia đình ông Lê Đình Viên - nguyên Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An xin chân thành cảm tạ:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Long An;

- Các ông/ bà nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An;

- Các doanh nghiệp tại TP.HCM và Long An;

- Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên, nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An;

- Tất cả bạn bè gần xa;

- Thân bằng quyến thuộc nội, ngoại của gia đình.

Đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình. Trong tang lễ có điều chi sơ suất xin thứ lỗi.

Ban Tang lễ và gia đình xin chân thành cảm tạ!

             

Chia sẻ bài viết