Tiếng Việt | English

10/11/2023 - 14:39

ChatGPT ngừng hoạt động, có thể bị tấn công DDoS

Trong khoảng một ngày qua, người dùng ChatGPT nhận thấy chatbot AI này có một số lần ngừng hoạt động mà nguyên nhân có thể là do bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

CNBC đưa tin, lần ngừng hoạt động đầu tiên bắt đầu vào khoảng 9 giờ ngày 9.11, khoảng một giờ sau, OpenAI đăng thông tin trên trang trạng thái rằng họ đã khắc phục được sự cố.

ChatGPT bị ngừng hoạt động khoảng một ngày qua, có thể do bị tấn công DDoS

Tuy nhiên, trang trạng thái sau đó xác nhận nhiều lần xảy ra sự cố ngừng hoạt động và điều này ảnh hưởng đến ChatGPT và API (giao diện chương trình ứng dụng). Trang trạng thái cho biết các dịch vụ API và ChatGPT của OpenAI đã gặp phải tình trạng "phản hồi chậm". 

Tin nhắn cuối cùng trên trang OpenAI, được đăng vào tối qua, có nội dung như sau: Chúng tôi đang xử lý tình trạng ngừng hoạt động định kỳ do kiểu lưu lượng truy cập bất thường phản ánh một cuộc tấn công DDoS (tấn công từ chối dịch vụ phân tán)". 

OpenAI cho biết đang tiếp tục làm việc để giảm thiểu tình trạng này. CNBC cũng đưa tin, một chatbot AI khác, Claude 2 của Anthropic, cũng đã ngừng hoạt động vào hôm qua. Không rõ hai sự kiện có liên quan với nhau hay không. Cuộc tấn công DDoS có thể xảy ra ngay sau khi OpenAI lần đầu tiên tổ chức hội nghị các nhà phát triển vào ngày 8.9. 

Trong một diễn biến khác, công ty đã công bố một sản phẩm AI mới, GPTs. Chatbot này cho phép các nhà phát triển và các công ty tùy chỉnh phiên bản ChatGPT riêng của họ để phục vụ nhu cầu và dịch vụ cụ thể.

Công ty cũng đã công bố bản xem trước của mẫu GPT-4 Turbo, sẽ có một cửa sổ ngữ cảnh cho phép nó chấp nhận một lời nhắc văn bản tương đương với 300 trang và hoạt động nhanh hơn chatbot GPT-4 hiện tại, đồng thời giảm chi phí vận hành tới hai lần./.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/chatgpt-ngung-hoat-dong-co-the-bi-tan-cong-ddos-18523111009523931.htm

Chia sẻ bài viết