Tiếng Việt | English

07/07/2015 - 10:15

Châu Thành: Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ

Huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đến năm 2020”.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, Hội Khuyến học các cấp trong huyện đã thể hiện được vai trò nòng cốt liên kết, được sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, bước đầu ở các đơn vị điểm đã đạt một số kết quả đáng phấn khởi. Ban đầu, chỉ có 807/ 26.516 gia đình đăng ký (đạt 3,04%), đến nay, đã có 2.700 gia đình đăng ký gia đình hiếu học. Châu Thành hiện có 13 dòng họ đăng ký dòng họ hiếu học và 13 cộng đồng đăng ký cộng đồng học tập.

Thời gian tới, Châu Thành tiếp tục vận động gia đình hiếu học đạt 3 tiêu chí lên 4 tiêu chí để hình thành cộng đồng học tập ở các ấp đạt tiêu chí quy định; củng cố dòng họ hiếu học, vận động gia đình trong dòng họ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, khuyến học, góp phần xây dựng xã hội học tập ở cơ sở./.

M.Trực

Chia sẻ bài viết