Tiếng Việt | English

01/03/2022 - 17:49

Châu Thành - Từng bước khởi động phòng họp không giấy

Ngày 01/3, UBND huyện Châu Thành tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm phòng họp không giấy cho lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Bí thư, Chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn và đại biểu HĐND huyện.

Châu Thành vừa trang bị phần mềm phòng họp không giấy cùng 77 máy tính bảng cho các thành viên ủy viên ủy ban, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, cấp trưởng các đoàn thể trong địa bàn huyện,....

Căn cứ vào Chương trình hành động số 12-Ctr/HU của Huyện ủy Châu Thành và kế hoạch số 305/KH-UBND huyện Châu Thành về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2021 - 2025, Châu Thành đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm xây dựng môi trường làm việc điện tử, trong đó có xây dựng phòng họp không giấy.

Châu Thành là một trong những huyện đi đầu triển khai thực hiện phòng họp không giấy trên địa bàn tỉnh (quang cảnh buổi tập huấn)

Từ cuối năm 2021, Huyện ủy và UBND huyện Châu Thành đã triển khai cải tạo Hội trường Huyện ủy, Hội trường UBND huyện thích hợp cho việc triển khai thực hiện phòng họp không giấy.

Ngoài ra, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành vừa trang bị phần mềm phòng họp không giấy cùng 77 máy tính bảng cho các thành viên, ủy viên ủy ban, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, cấp trưởng các đoàn thể trong địa bàn huyện,.... với tổng giá trị các thiết bị và phần mềm khoảng 1,5 tỉ đồng.

Kỹ thuật viên hướng dẫn cho đại biểu trong buổi tập huấn 

Được biết, Châu Thành là một trong những huyện đi đầu triển khai thực hiện phòng họp không giấy trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo thói quen làm việc của cán bộ, công chức trên mạng và hệ thống thông tin thay thế cho văn bản giấy, từng bước hướng tới xây dựng chính quyền số trong tương lai./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích