Tiếng Việt | English

25/02/2016 - 09:32

Sở Công Thương Long An:

Chiến dịch tuyên truyền "Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam"

Thực hiện Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 (ngày 15-3), UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan hưởng ứng các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Nội dung pano tuyên truyền của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An - Sở Công Thương Long An

Với chủ đề “Quyền được an toàn của người tiêu dùng”, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhằm tạo dựng một môi trường lành mạnh cho người tiêu dùng và đơn vị sản xuất hàng hóa, dịch vụ, đồng thời, khẳng định vai trò của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo đó, Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền chuyên đề "Quyền được an toàn của người tiêu dùng" nhân Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 từ ngày 12-3 đến 27-3-2016 tại các khu chợ, trung tâm mua sắm trên địa bàn toàn tỉnh./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết