Tiếng Việt | English

10/06/2015 - 14:01

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những vấn đề cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước và của mỗi địa phương. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực là một trong những chương trình trọng tâm trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo chuyển biến rõ nét về chất trong đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Trên cơ sở đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cũng có sự chuyển biến tích cực. Phần lớn cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ trẻ đã được đào tạo cơ bản đạt chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Vì vậy, để nâng chất nguồn nhân lực nhiệm kỳ mới, cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Theo đó, các cấp ủy Đảng nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thật cụ thể đối với từng đối tượng cán bộ, đặc biệt quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân, đảm đương được nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, cấp ủy mạnh dạn giao việc, giao các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo ngành đào tạo và sở trường, thế mạnh của từng cán bộ trẻ; hướng cán bộ trẻ đi cơ sở vừa để trau dồi, thử thách, vừa rèn luyện bản lĩnh. Qua đó, nhiều cán bộ trẻ nhanh chóng nắm bắt tình hình, thể hiện tốt khả năng và chuyên môn khi tham gia giải quyết nhiều vấn đề, từ tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp ủy, điều hành, quản lý tốt đơn vị, đề ra các hoạt động, phong trào quần chúng gắn với tổ chức, triển khai các nghị quyết, chính sách của cấp ủy và chính quyền cấp mình. Bên cạnh đó, có kế hoạch đưa đi đào tạo sau đại học để tạo nguồn đội ngũ trẻ có trình độ cao, hình thành đội ngũ cán bộ quản lý kế cận, có như vậy, đội ngũ cán bộ trẻ không hụt hẫng và bảo đảm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trước đòi hỏi của tình hình mới.

Vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ vừa cấp bách, vừa mang tính lâu dài, nhằm xây dựng một đội ngũ có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, đem lại luồng sinh khí mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng./.

Minh Khôi

Chia sẻ bài viết