Tiếng Việt | English

19/11/2020 - 11:44

Cục trẻ em kiểm tra công tác chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - Đặng Hoa Nam vừa có cuộc làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác triển khai thực hiện mô hình Chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương.

Cục trẻ em kiểm tra công tác chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Năm 2019, Cục Trẻ em chọn Long An, Thái Nguyên và Quảng Nam để triển khai thí điểm mô hình Chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trên cơ sở đó, tỉnh chọn thị trấn Cần Đước, xã Phước Tuy (huyện Cần Đước); phường 4 và phường 2, TP.Tân An để thí điểm. Năm 2020, tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình Chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 6 điểm: xã Long Sơn, Tân Trạch, Tân Lân (huyện Cần Đước), phường 1, phường Khánh Hậu và xã Bình Tâm (TP.Tân An).

Qua 2 năm triển khai thực hiện, tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn về nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em; quy định của pháp luật đối với chăm sóc thay thế; quy trình chăm sóc thay thế; kỹ năng đánh giá tình trạng của trẻ có nhu cầu nhận chăm sóc thay thế; đánh giá gia đình nhận chăm sóc thay thế; kỹ năng theo dõi giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em tại các gia đình.

Được biết mô hình Chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là cách lựa chọn chăm sóc thay thế dựa vào gia đình, trong đó, trẻ em được đưa về sống trong một môi trường gia đình tự nhiên tại cộng đồng, địa phương thay vì tập trung vào các trại trẻ mồ côi.

Kiểm tra công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội  tỉnh

Cục trưởng Cục Trẻ em - Đặng Hoa Nam cho biết: “Mô hình Chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thiết kế nhằm trở thành một hệ thống phúc lợi tổng thể dành cho trẻ em, với mục đích giúp cho hàng nghìn trẻ em dễ bị tổn thương được đưa về sống tại các gia đình, địa phương, được yêu thương và bảo vệ an toàn. Đề nghị thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hạn chế đến mức thấp nhất việc chăm sóc thay thế trẻ em ở trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, ưu tiên chăm sóc thay thế tại gia đình; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình”.

Cùng ngày, đoàn cán bộ Cục Trẻ em còn đến làm việc, giám sát công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết