Tiếng Việt | English

15/09/2020 - 08:04

Tạm dừng lưu thông sữa công thức Nutrilatt 1và Nutrilatt 2

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Long An khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng, không kinh doanh các sản phẩm sữa công thức cho trẻ em: Nutrilatt 1 (dành cho trẻ từ 0-6 tháng) có số lô 487, 536, 537, 538 và Nutrilatt 2 (dành cho trẻ từ 6-12 tháng) có số lô 488, 539.

Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có nhận công văn số 2055/ATTP-SP ngày 08/9/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc tạm dừng lưu thông sản phẩm sữa công thức của Công ty (TNHH) MS Nutrition Pte (Singapore) về các sản phẩm sữa công thức: Nutrilatt 1 (dành cho trẻ từ 0-6 tháng) có số lô 487, 536, 537, 538 và Nutrilatt 2 (dành cho trẻ từ 6-12 tháng) có số lô 488, 539 do Tổng cục Bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh và chống gian lận Campuchia phát hiện không đảm bảo chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho trẻ em, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng, không kinh doanh các sản phẩm sữa công thức cho trẻ em không bảo đảm chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm có tên và số lô sản phẩm nêu trên.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân lưu thông thị trường các sản phẩm có các thông tin như trên đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng địa phương để xử lý (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Long An)./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Long An

Chia sẻ bài viết