Tiếng Việt | English

30/08/2023 - 09:42

Đại hội XI Công đoàn tỉnh thành công tốt đẹp

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội (ĐH) Công đoàn (CĐ) tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động CĐ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Bầu chọn nhân sự xứng đáng

ĐH CĐ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày (17 và 18/8/2023) với sự tham dự của 383 đại biểu (ĐB) chính thức đại diện cho trên 280.000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, ý thức, trách nhiệm cao, ĐH bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa XI gồm 45 đồng chí. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí; bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 8 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Nhân sự được bầu bảo đảm tính kế thừa, đủ sức lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đề ra. Ông Nguyễn Văn Quí tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; 3 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh gồm: Bà Lê Thị Thu Cúc, bà Phạm Thị Quyên và ông Nguyễn Hoài Thanh. Ông Lê Văn Ẩn được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Quí tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủ Thừa - Nguyễn Thị Thu Tâm chia sẻ: “Là ĐB tham dự ĐH CĐ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, tôi không chỉ tích cực phát huy tinh thần, trí tuệ, đóng góp vào các nội dung ĐH mà còn sáng suốt lựa chọn nhân sự xứng đáng, có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với tổ chức CĐ. Kết quả nhân sự được ĐH lựa chọn là sự tín nhiệm của ĐB. Tôi tin tưởng các cá nhân được bầu chọn vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh sẽ làm tốt vai trò lãnh đạo, đưa hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ tỉnh ngày càng phát triển”.

Thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí nhấn mạnh: “Trước vinh dự được ĐH tin tưởng giao phó, với tinh thần trách nhiệm đối với phong trào CNVCLĐ và tổ chức CĐ của tỉnh, chúng tôi hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả của nhiệm kỳ qua, ra sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐH CĐ tỉnh lần thứ XI đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Long An ngày càng phát triển nhanh và bền vững”.

Ngoài ra, ĐH còn bầu Đoàn đại biểu CĐ tỉnh dự Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XIII gồm 16 ĐB chính thức và 2 ĐB dự khuyết.

Mục tiêu, nhiệm vụ thiết thực

ĐH thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH CĐ tỉnh lần thứ XI với sự đồng thuận, thống nhất cao, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các ĐB tham dự ĐH, của đoàn viên CĐ, CNVCLĐ trong tỉnh. Mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động CĐ các cấp; tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; làm tốt vai trò “cầu nối”, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và là chỗ dựa tin cậy của lực lượng đoàn viên, người lao động. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng giai cấp CN hiện đại, lớn mạnh; xứng đáng là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững tỉnh Long An”.

ĐH đề ra 5 chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028 và 8 chỉ tiêu thực hiện hàng năm. Cụ thể, đến hết nhiệm kỳ, phấn đấu toàn tỉnh có 400.000 đoàn viên; 100% doanh nghiệp có từ 25 CNLĐ trở lên có tổ chức CĐ; 85% doanh nghiệp có tổ chức CĐ đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật;... Hàng năm, phấn đấu 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và CĐ; vận động ít nhất 65% cán bộ, CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật;...

ĐH xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ: Tập trung nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; Tập trung đào tạo đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, đáp ứng tình hình mới; Đẩy mạnh phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động CĐ, trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính CĐ.

ĐH đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, quan tâm thu hút người lao động tại doanh nghiệp vào CĐ Việt Nam;...

Tại ĐH, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, đề ra những giải pháp cụ thể đưa Nghị quyết ĐH XI CĐ tỉnh vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

ĐH CĐ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. Đạt kết quả này là nhờ sự đóng góp công sức, trí tuệ của các ĐB tham dự ĐH, là kết tinh trí tuệ và ý chí của đoàn viên, CNVCLĐ./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết