Tiếng Việt | English

17/08/2023 - 15:17

385 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI  

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An khóa X tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 phiên làm việc thứ nhất vào chiều 17/8 với sự tham dự của 385 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho hơn 280.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên toàn tỉnh. Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Thái Thu Xương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Lê Quốc Gấm.

Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội với 7 đồng chí; Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 3 đồng chí.

Đại  biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch báo báo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Toàn tỉnh có 157.605/271.733 cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Về ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, toàn tỉnh có gần 70.000 lượt ý kiến đóng góp của ĐV, công nhân, viên chức, lao động; hầu hết các ý kiến thống nhất với bố cục báo cáo, tiêu đề báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; thành lập 4 Tổ thảo luận./.

An Nhiên – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết