Tiếng Việt | English

14/06/2024 - 10:34

Đảng ủy Quân sự tỉnh - Nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh, chỉ đạo

Chiều ngày 13/6/2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc – Phó Chính ủy Quân khu 7. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là tham mưu thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, đạt chỉ tiêu 3 cấp, chất lượng được nâng lên; quán triệt, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm; tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2019 – 2024. Công tác dân vận, chính sách luôn được chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn kịp thời bảo đảm các hoạt động của LLVT tỉnh. Đến nay có 2 chỉ tiêu vượt, 12 chỉ tiêu dự kiến đạt theo nghị quyết năm 2024 đã xác định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Phó Chính ủy Quân khu 7 biểu dương những thành tích đạt được của LLVT Long An; đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện các khâu đột phá trong xây dựng LLVT tỉnh VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng hướng về cơ sở; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh công tác đối ngoại;…

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội   

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh ở cơ sở; nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh, chỉ đạo thực sự khoa học, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ các khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành chủ trương lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thùy Trang - Biện Cường

Chia sẻ bài viết