Tiếng Việt | English

Thủ Thừa: Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - Phan Văn Tới dự và trao quyết định.