Tiếng Việt | English

01/12/2023 - 09:04

Động lực cho năm mới!

Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Từ kết quả báo cáo tại hội nghị, chúng ta hết sức vui mừng trước bức tranh tươi sáng về phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2023.

Dù tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến khó lường, tác động đến sự phục hồi, triển vọng tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2023 đạt một số kết quả khả quan trên các lĩnh vực.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 dự báo đạt 5,77%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra nhưng đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp (cả nước dự báo tăng trên 5%).

Trong đó, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá cao so cùng kỳ, phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế trong thời điểm khó khăn, ước đạt 3,5% (năm 2022 đạt 1,3%); nhiều sản phẩm nông nghiệp, nhất là cây lúa có năng suất và giá thành đầu ra khá cao; nuôi trồng thủy sản đạt kết quả tốt, sản lượng tăng 20,3% so cùng kỳ;…

Hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm, vốn đầu tư của các dự án cấp mới trong và ngoài nước tăng so cùng kỳ (cấp giấy chứng nhận đầu tư FDI tăng 73,1%, số lượng doanh nghiệp trong nước đăng ký thành lập mới tăng 11%). Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2023 - được Trung ương và các doanh nghiệp đánh giá cao.

Đầu tư công đạt kết quả khá tốt và trở thành một trục động lực tăng trưởng, đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt trên 80% kế hoạch (thuộc tốp đầu cả nước), phấn đấu cả năm đạt 100%. Nhiều dự án giao thông lớn được tập trung khởi công và hoàn thành, tạo động lực phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh như Đường Vành đai 3 TP.HCM, Đường tỉnh 824, Đường tỉnh 830E, nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62,...

Tuy nhiên, dự kiến chỉ có 17/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra (2 chỉ tiêu dự kiến khó đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước).

Tại hội nghị, Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong năm 2023. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng là thách thức lớn cho những năm còn lại của nhiệm kỳ. Trong đó, khu vực II và khu vực III (chiếm gần 85% cơ cấu kinh tế của tỉnh) đạt mức tăng trưởng thấp so cùng kỳ. Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; xuất khẩu sang các thị trường chủ lực đều giảm so cùng kỳ, dẫn đến phải điều chỉnh giảm giờ làm, cắt hợp đồng lao động.

Tổng thu ngân sách nhà nước tuy dự báo đạt 100% dự toán tỉnh giao (ước đạt trên 20.000 tỉ đồng) nhưng giảm so cùng kỳ (ước giảm khoảng 7,7%). Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tuy được tập trung lãnh, chỉ đạo nhưng tiến độ thấp so với yêu cầu (chỉ đạt 33% kế hoạch),…

Tỉnh ủy xác định năm 2024 có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở nhận định các thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống, lịch sử và những kết quả tích cực đạt được, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, Tỉnh ủy thống nhất xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được lưu ý cần tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 58-CT/TU, ngày 07/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng cốt lõi là hình thành “3 vùng - 1 trung tâm - 2 hành lang và 6 trục”.

Bên cạnh đó, cần tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đầu tư ngoài ngân sách,… xem đây là động lực tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phấn đấu cải thiện PCI, PAPI, PAR Index ở nhóm đầu cả nước;...

Những kết quả rất tích cực trong năm 2023 thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, đồng thuận cao của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Đây sẽ là tiền đề quan trọng, động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục vượt khó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm mới./.

Hoàng Trà

Chia sẻ bài viết