Tiếng Việt | English

21/04/2021 - 14:50

Đức Hòa: Tập trung xây dựng huyện nông thôn mới

Theo Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - Lê Trường Chinh, huyện phát huy vai trò của nhân dân, tập trung các giải pháp, quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành huyện nông thôn mới (NTM) trước năm 2025 gắn với lộ trình thực hiện xây dựng thị xã Đức Hòa. Trong đó, huyện phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 30% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đức Hòa được các cấp lãnh đạo tỉnh, địa phương quan tâm, chú trọng thực hiện. Công tác xây dựng NTM tại huyện được tập trung cho các xã theo lộ trình, nguồn lực được phân bổ kịp thời ngay từ đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, củng cố và nâng chất các tiêu chí ở mỗi địa phương.

Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện được huyện tháo gỡ, từ đó giúp cho việc xây dựng NTM đạt kết quả đề ra. Hiện nay, toàn huyện có 10 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân đạt 17 tiêu chí/xã (đạt theo kế hoạch tỉnh giao là 16,5 tiêu chí/xã).

Số tiêu chí nông thôn mới bình quân của huyện Đức Hòa đạt 17 tiêu chí/xã

Theo bà Nguyễn Thị Huyền Trang, ngụ xã Tân Phú, người dân được thụ hưởng rất nhiều lợi ích từ việc xã xây dựng NTM. Các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Chất lượng cuộc sống được nâng lên đáng kể, diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc. Gia đình sẽ chung tay, phối hợp chính quyền xây dựng để hoàn thành xã NTM theo kế hoạch đề ra.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hiền, ngụ ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam phấn khởi: địa phương đổi thay, phát triển mạnh mẽ. Diện mạo của xã khởi sắc rất nhiều kể từ khi xã đạt chuẩn NTM. Người dân có cuộc sống ổn định, đầy đủ hơn. Chất lượng cuộc sống cải thiện đáng kể. Gia đình tiếp tục cùng với địa phương nỗ lực xây dựng xã NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Nam - Phan Văn Anh Phụng cho biết: Xã được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014.  Diện mạo địa phương có nhiều thay đổi tích cực, cuộc sống, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao.

Địa phương luôn huy động sức mạnh tập thể, phát huy vai trò của người dân, tập trung giữ vững các tiêu chí đã đạt NTM. Năm 2021, Mỹ Hạnh Nam được chọn là một trong hai đơn vị điểm xây dựng NTM nâng cao của huyện. Hiện nay xã Mỹ Hạnh Nam mới đạt 20/23 chỉ tiêu đối với 5 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo quyết định 1617/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An.

Trong đó 3 chỉ tiêu chưa đạt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xếp loại vững mạnh tiêu biểu, trường đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ hồ sơ cải cách hành chính của xã. Đối với tiêu chí trường học, xã tập trung xây trường tiểu học Mỹ Hạnh Bắc 2 trên địa bàn xã, dự kiến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành; địa phương đổi mới về công tác tuyên truyền và xây dựng mô hình gắn camera giám sát an ninh trật tự tại các điểm nóng, triển khai mô hình quán cà phê không tệ nạn xã hội để hoàn thành tiêu chí phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xếp loại vững mạnh tiêu biểu. Đồng thời, xã củng cố nhân sự trong bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ và hiện đại hóa hành chính, tăng trách nhiệm, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức.

Huyện Đức Hòa phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới trước năm 2025

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Trường Chinh thông tin: Việc xây dựng NTM trên địa bàn nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên, sự đồng tình, ủng hộ của người dân và đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Đến nay, huyện có 10/17 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM. Diện mạo của các địa phương này ngày càng được cải thiện tích cực, cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao.

Tuy nhiên, huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định: Một số địa phương chưa thật sự quan tâm, chưa phát huy hết vai trò chủ thể của người dân, hệ thống kết cấu hạ tầng tuy được đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh, môi trường tại một số nơi còn xảy ra ô nhiễm,...

Từ đó, huyện đề ra mục tiêu, kế hoạch, giải pháp để tháo gỡ, thực hiện và hướng đến huyện NTM trước năm 2025 gắn với lộ trình thực hiện xây dựng thị xã Đức Hòa. Riêng trong năm 2021, huyện Đức Hòa sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành 2 xã NTM (An Ninh Đông, Tân Phú) và 2 xã NTM nâng cao (Mỹ Hạnh Nam, An Ninh Tây).

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục nâng chất, củng cố các tiêu chí NTM tại 8 xã (Lộc Giang, Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, Tân Mỹ, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Đông, Hòa Khánh Đông, Hiệp Hòa).

Đối với 5 xã còn lại tiếp tục lồng ghép thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM với các chương trình, dự án khác được hỗ trợ. Chọn tiêu chí để thực hiện, ưu tiên những tiêu chí nguồn vốn ít thực hiện trước, các tiêu chí cần nhiều vốn thực hiện đầu tư theo lộ trình. Huyện Đức Hòa phấn đấu đến cuối năm 2021, số tiêu chí NTM bình quân/xã là 17,5 tiêu chí./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích