Tiếng Việt | English

19/06/2015 - 20:24

Giá xăng tăng tối đa 275 đồng/lít

Bắt đầu từ 15 giờ chiều nay 19-6, theo quyết định của liên bộ Công thương - Tài chính, xăng RON 92 và xăng E5 tăng tối đa 275 đồng/lít; giá mặt hàng dầu diesel 0.05S giảm 287 đồng/lít; dầu hỏa giảm 275 đồng/lít; dầu ma dút 180CST 3,5S giảm 423 đồng/lít.

 Việc điều chỉnh giá sau khi liên bộ yêu cầu giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng quỹ để hỗ trợ mặt hàng xăng khoáng: 1.047 đồng/lít; xăng E5: 882 đồng/lít.

Sau khi thực hiện các biện pháp nêu trên, xăng RON 92 không cao hơn mức giá 20.711 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn mức giá 20.381 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: không cao hơn mức giá 16.077 đồng/lít; dầu hỏa tối đa 15.099 đồng/lít; dầu ma dút 180CST 3,5S tối đa 12.730 đồng/kg.

NGỌC QUANG/SGGP Online
 

Chia sẻ bài viết