Tiếng Việt | English

15/10/2021 - 14:34

Giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh bằng hình thức trực quan

Dạy học lịch sử địa phương có ý nghĩa hết sức to lớn, giúp học sinh hiểu biết về lịch sử hình thành và phát triển, những truyền thống tốt đẹp của quê hương, ý thức về trách nhiệm và bổn phận của mình để góp sức xây dựng quê hương. Đoàn trường THPT Đức Huệ, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã xây dựng mô hình “Giáo dục lịch sử địa phương bằng hình thức trực quan” thu hút đòan viên thanh niên(ĐVTN) tham gia.

Đoàn Trường THPT Đức Huệ giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh bằng hình thức trực quan

Để thực hiện mô hình này, Đoàn trường THPT Đức Huệ đã sưu tầm các tài liệu, hình ảnh lịch sử địa phương, biên soạn nội dung sau đó in màu các tài liệu đã biên soạn trên khổ giấy A3, ép nhựa và  cho vào khung, tổ chức buổi triển lãm các tư liệu đã biên soạn trong buổi sinh hoạt dưới cờ, sau đó treo bên ngoài phòng học. 

Từ hoạt động này, ĐVTN trường THPT Đức Huệ có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa, lịch sử địa phương, qua đó giúp học sinh yêu thích hơn môn học này. Hoạt động bước đầu đã gặt hái những thành công, nhận được sự tham gia tích cực từ các ĐVTN trong trường.

Bí thư Đoàn trường THPT Đức Huệ - Nguyễn Lâm Triều chia sẻ: “Mô hình này giúp các em học sinh tích lũy thêm nhiều kiến thức về lịch sử địa phương, tự hào về những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của địa phương, giáo dục lòng yêu nước và việc tuyên truyền trực quan sẽ  giúp các em có ấn tượng sâu sắc với các thông tin, tranh ảnh trực quan hơn”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sự hiểu biết về lịch sử, góp phần làm cho ĐVTN thêm yêu quý, tự hào và có ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước./.

Thanh Ngân

Chia sẻ bài viết