Tiếng Việt | English

27/03/2023 - 10:54

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 27/3, Tỉnh ủy Long An phối hợp Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Tham dự lớp học, 40 cán bộ quản lý các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố được học tập các chuyên đề: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;…và tham quan thực tế.

Đây là điều kiện để các cán bộ được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác và tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau để vận dụng, phát huy hiệu quả công việc, nhất là trong quá trình lãnh đạo phát triển KT-XH của cơ quan, đơn vị, địa phương.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, cho biết, Long An là một trong những địa phương tổ chức sớm lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Điều này cho thấy sự quan tâm của tỉnh đối với việc bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn.

Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 có 40 cán bộ tham dự

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, “Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Nhận thức tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật, nâng cao kiến thức thường xuyên, thời gian qua, tỉnh nghiêm túc bồi dưỡng cán bộ, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm bài bản, phù hợp tình hình thực tiễn.

Ông mong muốn, thời gian tới, Học viện Chính trị khu vực II tiếp tục dành sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ tỉnh nhiều hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết