Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 15:10

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đưa Long An phát triển nhanh, bền vững (*)  

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (ngày 14/10/2015).

- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

- Thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ;

- Thưa các vị khách quý;

- Thưa Đoàn Chủ tịch, cùng toàn thể đại biểu dự Đại hội,

Trong không khí sôi nổi cùng với các tỉnh, thành trong cả nước tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; hôm nay, tỉnh Long An long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ, các vị khách quý và 348 đại biểu – những đảng viên tiêu biểu đại diện cho trên 39 ngàn đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội. Qua các quý vị đại biểu, tôi xin gửi lời thăm hỏi thân thiết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh Long An cùng lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí, cùng toàn thể Đại hội,

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An có truyền thống cách mạng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đã làm nên những chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến cứu nước, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An đã đi đầu trong thực hiện cải tiến phân phối lưu thông, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới xây dựng đất nước.

5 năm qua, tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm đạt 11,25%, tuy chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết nhưng thuộc nhóm các tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Sản xuất nông nghiệp phát triển cơ bản ổn định; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 2,75 triệu tấn, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và có phần phục vụ xuất khẩu. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực, dự kiến đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra. Công nghiệp – xây dựng tăng trưởng khá cao; tỷ trọng công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí tăng dần; chất lượng các sản phẩm công nghiệp ngày càng nâng lên; tốc độ đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa khá nhanh. Thương mại – dịch vụ phát triển khá; tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 20%/năm, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá cao, tỷ trọng các nguồn thu ổn định bền vững và tăng dần. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2010.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, diện mạo của tỉnh có nhiều thay đổi, kể cả vùng sâu, vùng xa. Liên kết, hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong khu vực, nhất là trong kết nối hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch vùng và việc hình thành thị trường tiêu thụ hàng hóa đã được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, khoa học, công nghệ đều có bước phát triển. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được đảm bảo; công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đào tạo nghề được quan tâm thực hiện và đạt kết quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, lao động qua đào tạo đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Là địa bàn có vị trí chiến lược, tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân; quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường, chủ quyền lãnh thổ, biên giới được giữ vững; đa dạng hóa và mở rộng các hoạt động đối ngoại, nhất là duy trì và phát triển tốt mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác với chính quyền và nhân dân các địa phương giáp biên giới Campuchia. Bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là thời gian gần đây tình hình biên giới nảy sinh nhiều khó khăn, phức tạp.

Công tác vận động quần chúng có tiến bộ, nhiều sáng kiến mới, mô hình mới được mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong địa phương. Bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất đã tác động tích cực đến việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; nội bộ đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ được chú trọng. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới theo hướng xác định trọng tâm, trọng điểm, dân chủ, sát cơ sở.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An đạt được 5 năm qua là rất đáng trân trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XI của Đảng. Đồng thời, tạo ra thế và lực mới, là tiền đề vững chắc để Long An tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa toàn thể Đại hội,

Cùng với những thành tựu, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội của chúng ta cần nghiêm túc xem xét những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, nội chính trong việc xây dựng hệ thống chính trị đã được nêu khá rõ trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng Long An vẫn còn một số hạn chế:

- Một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt kế hoạch đề ra; hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch có mặt còn yếu. Chưa khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của một địa phương tiếp giáp với TP.HCM. Triển khai xây dựng, thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn lúng túng, thiếu đồng bộ. Chưa tạo bước đột phá về công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, giống cây, con, công nghệ tưới; giá trị tạo ra từ một đơn vị kinh tế còn thấp. Hiệu quả sản xuất công nghiệp thấp, quy mô nhỏ, ô nhiễm môi trường còn chiếm tỷ trọng lớn; tỷ lệ nội địa hóa thấp, chưa thu hút được nhà đầu tư có năng lực tài chính và công nghệ cao đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Thương mại - dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Cơ sở vật chất các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa nhìn chung còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm lực khoa học, công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. Mặc dù đời sống của đại bộ phận nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân đời sống còn thấp, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là cho công nhân ở các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế.

- An ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội có lúc, có nơi còn phức tạp, đặc biệt là các vụ việc ở biên giới gần đây. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân còn có một số trường hợp kéo dài. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng có nơi còn hình thức, hiệu quả thấp. Khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) có nội dung còn chậm; thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa thường xuyên, sâu rộng và thực chất.

Tôi đề nghị tại Đại hội này, các đồng chí cần đi sâu thảo luận về những tồn tại, hạn chế nêu trên và phân tích kỹ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục một cách kiên quyết và hiệu quả nhất trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí, cùng toàn thể Đại hội,

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Long An, Báo cáo chính trị của tỉnh đã trình bày đầy đủ. Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, đánh giá tình hình một cách nghiêm túc, rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc; dự báo nhận định tình hình với những cơ hội, thuận lợi, khó khăn, thách thức của 5 năm tới để đề ra phương hướng nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của tỉnh; Báo cáo đã được đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở, các đồng chí lão thành cách mạng, các ban, ngành, đơn vị trong toàn tỉnh tham gia; được Bộ Chính trị, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương góp ý kiến và các đồng chí đã tiếp thu, chỉnh lý. Tôi cơ bản tán thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ tới nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Tại Đại hội này, tôi xin nêu một số vấn đề để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận thêm.

Thứ nhất, Tỉnh Long An có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ từ TP.HCM và miền Đông Nam bộ đi các tỉnh miền Tây Nam bộ và ngược lại; có biên giới, cửa khẩu, cảng sông ra biển, nhất là tiếp giáp với TP.HCM – trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào, người dân cần cù lao động, năng động, sáng tạo; đặc biệt là tỉnh có nhiều kinh nghiệm quý trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo về những chủ trương đột phá để đổi mới kinh tế, tạo nên lợi thế phát triển mạnh mẽ. Có thể khẳng định, Long An có những điều kiện tốt để vừa phát triển cả công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện; tạo điều kiện để có sự phát triển bứt phá, trở thành một trong những tỉnh giàu, mạnh trong vùng.

Long An có hơn 40% diện tích của vùng Đồng Tháp Mười, sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh tế, do đó việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp là trọng tâm, có ý nghĩa lâu dài. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện của tỉnh, đồng thời phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của vùng, của cả nước, trong đó quan tâm đến quy hoạch, định hướng tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tổ chức phát triển sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị trên cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế gia trại, trang trại, phát triển liên kết “4 nhà”, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ sinh học để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, sử dụng giống mới, chất lượng cao trong sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, tỉnh cần chỉ đạo tập trung và quyết liệt hơn nữa trong đầu tư xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ, phát triển ngành, nghề truyền thống có giá trị văn hóa, kinh tế cao.

- Ưu tiên phát triển một số các sản phẩm công nghiệp chủ lực có lợi thế, như: Công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản; đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ; các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn; tăng tỷ trọng công nghiệp chế tạo. Chú trọng phát triển nhà ở, các công trình dịch vụ công cộng tiện ích phục vụ người lao động trong các khu, cụm công nghiệp.

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, trung tâm thương mại, siêu thị lớn, tiếp tục đầu tư phát triển các ngành dịch vụ mới, như: Cảng biển, du lịch, kho vận.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để tăng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Xác định rõ nguồn nhân lực đầu tư; đa dạng hóa hình thức đầu tư nhằm hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối với TP.HCM và các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo sự thông thoáng trong giao lưu kinh tế, thương mại.

Thứ hai, Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển gắn với đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh, nội chính, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, giảm nghèo; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công với cách mạng và người dân của vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, công nhân ở các khu, cụm công nghiệp. Đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề phải đi vào thực chất, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng vùng, địa phương, đảm bảo từng bước tiếp cận chuẩn nghề khu vực Asean, thế giới để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

- Long An là địa phương có biên giới gần 133km với Vương quốc Campuchia; do đó, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững bình yên và ổn định biên giới là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được đặt lên hàng đầu đối với tỉnh và cả khu vực, nhất là trong tình hình an ninh biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay. Bộ Chính trị yêu cầu các đồng chí phải đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có ý thức và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng cho được thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân một cách vững chắc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ thành quả phân giới cắm mốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới cắm mốc, chủ quyền của quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nóng phát sinh, không để lây lan, kéo dài; trong bất kỳ tình huống nào cũng không để xảy ra bạo loạn chính trị, mất an ninh biên giới. Đồng thời, xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới; chủ động, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, đánh bạc qua biên giới.

Thứ ba, Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở; phải giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thường xuyên quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quan tâm và thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao.

Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tâp trung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Thưa toàn thể Đại hội;

Tại Đại hội này, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X. Đây là trách nhiệm cao của mỗi đại biểu tham dự Đại hội, nhằm đóng góp trí tuệ đối với Đảng về những vấn đề hệ trọng của đất nước, của tỉnh nhà trong giai đoạn tới.

Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng nữa là lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XII của Đảng. Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã được chuẩn bị dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình, có kế thừa và đổi mới, đảm bảo về tiêu chuẩn, số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, với cơ cấu địa bàn, ngành hợp lý, đúng theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Tôi tin tưởng từng đại biểu tham dự Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có uy tín cao trong Đảng bộ, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có năng lực thực tiễn, có phong cách làm việc dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nói đi đôi với làm, được nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đồng thời lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào thành công của Đại hội.

Để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau Đại hội, Tỉnh ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, trong đó, cần xác định rõ những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời khen thưởng, động viên nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm không ngừng đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt, chất lượng sống của đồng bào ngày được nâng cao.

Phát huy truyền thống quê hương “Trung dũng, kiên cường”, với tinh thần đoàn kết, yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, Bộ Chính trị và cá nhân tôi tin tưởng rằng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ có đủ bản lĩnh và năng lực lãnh đạo, hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, đưa Long An phát triển nhanh, bền vững.

Chúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh Long An “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh nhà trong giai đoạn cách mạng mới.

Chúc các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Chia sẻ bài viết