Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 12:04

Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng nay, ngày 14-10-2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức được khai mạc. Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

* Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X do đồng chí Nguyễn Nam Việt - Bí thư Tỉnh ủy khoá IX, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày.

* Phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (ngày 14/10/2015).

 


Phó Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân ((thứ 9, trái qua) và Đoàn chủ tịch

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy- Nguyễn Nam Việt khẳng định, 5 năm qua là một chặng đường phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện. Điểm nổi bật của nhiệm kỳ qua là 4 chương trình đột phá, 9 công trình trọng điểm được tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện và đạt kết quả khả quan, tạo tác động mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển toàn diện.

5 năm qua, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 11,25%/năm; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá cao, bình quân đạt 15,25%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt mức tăng trưởng bình quân 22%/năm.


Các đại biểu tham dự Đại hội

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục chuyển biến tích cực, chú trọng đổi mới giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Ngành y tế cũng tập trung thực hiện các chính sách cải thiện chất lượng khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến; phát triển một số kỹ thuật y tế chuyên sâu, mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Hoạt động văn hóa-nghệ thuật được quan tâm hơn, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa cơ bản cho nhân dân. Công tác giảm nghèo được thực hiện tích cực theo hướng bền vững và xã hội hóa; nhiều chủ trương, chính sách, dự án tập trung nguồn lực nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5%.


Quang cảnh Đại hội

Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại; bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội. Bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng,…


Văn nghệ chào mừng Đại hội

Những kết quả quan trọng trên tạo nên bức tranh toàn cảnh Long An đầy khởi sắc; dù còn một ít chỉ tiêu chưa hoàn thành trọn vẹn nhưng với bề dày truyền thống trong lịch sử đấu tranh cách mạng, trong xây dựng và đổi mới cùng sự năng động, sáng tạo, giàu tiềm lực của đất và người Long An, đó là tiền đề quan trọng để Long An vững bước tiến lên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội X, tạo nền tảng để Long An phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới./.

Hữu Bằng- Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết