Tiếng Việt | English

13/10/2020 - 17:26

Không lôi kéo, vận động bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh lưu ý các đại biểu không cục bộ địa phương, lôi kéo, vận động bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh lưu ý các đại biểu không cục bộ địa phương, lôi kéo, vận động bầu cử

Chiều ngày 13/10, tại phiên trù bị, quán triệt trước Đại hội về tinh thần thảo luận, tham luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu các đại biểu phải tập trung nêu cao tinh thần tranh luận, phản biện để làm rõ vấn đề quan trọng nhằm đề ra nhiệm vụ, giải pháp khả thi trong nhiệm kỳ tới; không sa vào xu hướng mục tiêu, kể lể và báo cáo thành tích.

Đoàn Chủ tịch quán triệt tinh thần thảo luận và một số lưu ý đối với các đại biểu

Các đại biểu cũng cần đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là những dư luận không chính thống, không cục bộ địa phương, lôi kéo, vận động bầu cử, kịp thời báo cáo Trưởng đoàn, Đoàn Chủ tịch Đại hội những vấn đề tiêu cực, phát sinh hoặc đề nghị cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại Đại hội

Mỗi đại biểu cần giữ mình để bảo đảm an toàn bản thân cũng như an toàn Đại hội, Trưởng các đoàn phải quản lý đoàn không để xảy ra sơ suất. Các đoàn đại biểu nghỉ lại trong suốt thời gian Đại hội cần lưu ý bảo đảm sức khỏe, an toàn. Trong sinh hoạt không được để dư luận phản ánh làm ảnh hưởng đến Đại hội và Trưởng các đoàn đại biểu phải chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch về đoàn của mình.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cũng lưu ý, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu cần phối hợp chặt chẽ với Trưởng các đoàn đại biểu theo dõi, nắm tình hình, tạo mọi điều kiện để các đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những biểu hiện vi phạm nội quy, quy chế Đại hội. Các đại biểu tham dự Đại hội cũng cần phát huy trách nhiệm của người đại biểu, góp phần vào thành công của Đại hội./.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết