Tiếng Việt | English

Nuôi vịt trời tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống

Anh Ngô Hồng Thứ không chỉ thành công với mô hình Nuôi vịt trời mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho hơn 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.