Tiếng Việt | English

13/07/2018 - 16:56

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Long An khóa IX hoàn thành với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đánh giá sâu sắc, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt và những tồn tại, hạn chế trên một số ngành, lĩnh vực. Đồng thời, đề ra các giải pháp trọng tâm cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Trên cơ sở xem xét những vấn đề quan trọng, bức xúc của đời sống xã hội, HĐND tỉnh thảo luận và quyết định chương trình hoạt động giám sát năm 2019 về Chuyên đề quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư hạ tầng công nghiệp và dân cư; Chuyên đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về vấn đề giá điện, mua sắm tài sản công, thu hút đầu tư,…

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX xem xét, thống nhất thông qua 19 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh đề nghị: Sau kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương tổ chức tiếp xúc cử tri, thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp. Đồng thời, yêu cầu Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND, UBND tỉnh, chính quyền địa phương các cấp, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và các cơ quan, tổ chức trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết mới được thông qua. Đồng thời, chủ động, đột phá, quyết tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết