Tiếng Việt | English

28/03/2023 - 15:18

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Long An diễn ra vào ngày 07 và 08/6/2023

Ngày 28/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An công bố Tiếng Anh là môn thi thứ 3 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, năm học 2023 -2024. Kỳ thi diễn ra vào 2 ngày (07 và 08/6/2023).

Tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, thí sinh thi theo hình thức tự luận

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập trên địa bàn tỉnh có 3 môn thi, gồm: Toán, Ngữ văn và môn thi thứ 3. Trong đó, môn thi thứ 3 được Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tùy theo mỗi năm học vào thời gian gần cuối học kỳ II (khoảng cuối tháng 3 hàng năm). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, năm học 2023-2024, môn thi thứ 3 được Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định là môn Tiếng Anh. Đây cũng là môn được duy trì lựa chọn trong nhiều năm nay.

Tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, thí sinh thi theo hình thức tự luận. Trong đó, môn Toán, Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút/ môn; Tiếng Anh có thời gian làm bài 60 phút. Điểm thi môn Toán và Ngữ văn được tính hệ số 2; điểm thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1./.

An Nhiên

 

Chia sẻ bài viết