Tiếng Việt | English

15/06/2015 - 15:22

Kỳ vọng vào thành công đại hội điểm cấp huyện của tỉnh

Sau một thời gian dài chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, ngày 17-6-2015 tới, Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ chính thức diễn ra, đáp ứng sự mong mỏi của đảng viên và nhân dân huyện biên giới, đầu nguồn khu vực Đồng Tháp Mười này. Đây là địa phương cấp huyện đầu tiên tổ chức ĐH và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức ĐH điểm cấp huyện của tỉnh. Thành công của ĐH Đảng bộ huyện Tân Hưng tạo tiền đề cho ĐH Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Dù còn nhiều khó khăn, nhiều công việc đang chờ những trái tim, khối óc, bàn tay của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện trong tương lai nhưng có thể khẳng định rằng, những thành quả về KT-XH, quốc phòng-an ninh mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đạt rất ấn tượng. Đến nay, 29/33 chỉ tiêu ĐH Đảng bộ huyện lần thứ IV đã đạt; sản lượng lương thực ngấp nghé con số nửa triệu tấn/năm, thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm; an ninh-quốc phòng giữ vững. Đặc biệt, 3 chương trình đột phá: Đầu tư xây dựng 10.000ha lúa chất lượng cao; xây dựng nông thôn mới; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị đến năm 2015 và những năm tiếp theo; 2 chương trình trọng điểm về huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng-kỹ thuật Cụm dân cư xã Vĩnh Lợi và nội ô thị trấn Tân Hưng giai đoạn 2011-2015 đều đạt kết quả hết sức khả quan, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo diện mạo mới trong đời sống KT-XH của huyện vùng sâu.

Từ thành quả của 4 kỳ ĐH, Đảng bộ huyện Tân Hưng bước vào ĐH Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều niềm tin, hy vọng ở tương lai. Đảng viên và nhân dân trong huyện kỳ vọng ĐH sẽ bầu chọn những đảng viên ưu tú, có đức, có tài, có tâm, có tầm, quan tâm chăm lo quyền lợi chính đáng của nhân dân vào những vị trí lãnh đạo, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn, phù hợp, tiếp tục đưa huyện nhà phát triển.

ĐH Đảng bộ huyện Tân Hưng sẽ phấn đấu thực hiện mục tiêu: Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định biên giới, quốc phòng-an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng đến năm 2020 trở thành huyện thuộc vùng nông nghiệp trọng điểm của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển bền vững” là niềm cổ vũ, động viên to lớn để toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện đề ra, góp phần xây dựng quê hương Tân Hưng ngày càng giàu đẹp./.

Kim Quy 

Chia sẻ bài viết