Tiếng Việt | English

20/07/2021 - 17:07

Long An: Kịp thời quan tâm, động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 19/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An có công văn số 517-CV/TU về việc quan tâm, kịp thời động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được (bên trái) trao quà, động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An đã đồng tâm, hiệp lực để đẩy lùi dịch Covid-19, nhất là tận dụng tốt thời gian vàng để tập trung khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Đến nay, nhìn chung dịch bệnh cơ bản trong tầm kiểm soát, phần lớn các ca lây nhiễm mới phát sinh đều trong khu vực đã được cách ly, phong tỏa; một số ca phát hiện trong cộng đồng đều đã được khoanh vùng hẹp hơn, tập trung truy vết, cách ly, điều trị. Đóng góp vào kết quả đó, là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, quên mình của các lực lượng nhất là lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Do dịch bệnh ngày càng phức tạp, lực lượng ở tuyến đầu chống dịch phải hàng ngày, hàng giờ căng mình chống dịch; phải thường xuyên tiếp xúc với các ca bệnh, nên hiện nay đã có một số đồng chí thực hiện nhiệm vụ bị lây nhiễm Covid-19; một số có tâm lý lo lắng, rất cần sự động viên, chia sẻ, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và xã hội để an tâm, vững tin hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, tri ân và chia sẻ những khó khăn, gian khổ, hy sinh và đóng góp của các lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, vì mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự an toàn cho Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực phối hợp các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cơ sở để tăng cường sự quan tâm, kịp thời hỗ trợ, động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cả về vật chất và tinh thần, giúp các lực lượng đoàn kết, vững tin, an tâm công tác. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bình tĩnh, không bi quan, nóng vội; phải phát huy trí lực, sự sáng tạo, linh hoạt xử lý tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường định hướng công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, mỗi người dân và doanh nghiệp để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng; đồng thời, góp phần tích cực để cổ vũ, động viên tinh thần của các lực lượng, của người dân, không để tâm lý hoang mang, phải hết sức bình tĩnh trước diễn biến tình hình dịch bệnh.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh khẩn trương thống kê, tổng họp nhu cầu hỗ trợ về bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên,... để phục vụ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh để báo cáo, kiến nghị Trung ương hỗ trợ, chi viện theo nội dung Công văn số 971/TTg-KGVX, ngày 18/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, hoàn thiện kế hoạch ứng phó, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sẵn sàng cho mọi tình huống, có các kịch bản theo từng cấp độ, nhất là chuẩn bị đảm bảo các lực lượng, các trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng chi viện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trang bị đầy đủ về phương tiện, vật tư phòng hộ, kiến thức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, đảm bảo không để lây nhiễm Covid-19 trong lực lượng này; kịp thời chi trả các chế độ theo quy định đối với lực lượng làm công tác phòng, chống dịch.

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi các địa phương, lĩnh vực tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19, đặc biệt là quan tâm, kịp thời hỗ trợ, động viên, khích lệ tinh thần các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình và các vấn đề vướng mắc, phát sinh, khó khăn cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết./.

BLA

Chia sẻ bài viết