Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 10:27

Ông Nguyễn Nho Trung làm Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng

Với 100% số phiếu tàn thành, ông Nguyễn Nho Trung, Chánh Văn phòng Thành ủy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thay ông Huỳnh Nghĩa.

 Tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Đà Nẵng, chiều 7/7, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Huỳnh Nghĩa để chuyên trách nhiệm vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND TP đối với ông Ngô Xuân Thắng được điều động giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Với 100% số phiếu tàn thành, ông Nguyễn Nho Trung, Chánh Văn phòng Thành ủy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố thay ông Huỳnh Nghĩa.


Các đại biểu HĐND thành phố bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Cũng tại kỳ họp này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã trình bày Tờ trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND thành phố được bầu bổ sung làm Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2011-2016.

Dịp này, Ban Thi đua Khen thưởng thành phố công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng./.

PV/VOV-Miền Trung

Chia sẻ bài viết