Tiếng Việt | English

07/07/2015 - 11:16

Quảng Nam có Phó Chủ tịch mới

HĐND tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Trí Thanh vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

 Sáng nay (7/7), tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, các đại biểu đã bầu ông Lê Trí Thanh vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016, với số phiếu tín nhiệm 47/48.


Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu bầu

Trước đó, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trình bày Tờ trình giới thiệu ông Lê Trí Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND Thị xã Điện Bàn để HĐND tỉnh xem xét, bầu bổ sung vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. Các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Lê Trí Thanh vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

HĐND tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn kết quả bầu cử và đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chuẩn y.

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê quán xã Điện Hồng, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn Đại học Ngân hàng, Đại học Luật Kinh tế. Trình độ chính trị cử nhân./.

Hoài Nam/VOV- Miền Trung

Chia sẻ bài viết