Tiếng Việt | English

24/01/2022 - 09:53

Ông Phan Văn Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 24/01, UBND tỉnh Long An công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Tâm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Đức Hoà - Phan Văn Tâm giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/01/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm mong muốn trên cương vị mới, ông Phan Văn Tâm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, địa phương, cùng với tập thể Sở TN&MT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng được giao.

Ông cũng đề nghị Ban Giám đốc Sở TN&MT tỉnh quan tâm, rà soát các nhiệm vụ để điều chỉnh, phân công phù hợp, phát huy sở trường, khả năng của từng người nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong lãnh đạo, điều hành, hoàn thành thắng lợi kế hoạch của ngành trong năm 2022./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết