Tiếng Việt | English

04/05/2023 - 09:00

Phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024

Những năm gần đây, TP.Tân An, tỉnh Long An tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất của người dân theo hướng hiện đại, gắn với phát triển đô thị, xây dựng xã văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh (ĐTVM).

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Không dựng rạp trên lòng đường hoặc chiếm vỉa hè, không mở tiếng loa quá giới hạn cho phép, không rải tiền, vàng mã trên đường hoặc nơi công cộng,... Đó là những quy tắc ứng xử mà mỗi người dân phường 6 phải tuân thủ trong hành trình xây dựng phường đạt chuẩn ĐTVM, góp phần nâng cao chất lượng đô thị loại II của TP.Tân An.

Theo Chủ tịch UBND phường 6 - Lương Công Đức, phong trào xây dựng phường ĐTVM đến nay đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Vệ sinh môi trường, trật tự đô thị từng bước đi vào nề nếp. Kinh tế không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm. Tình đoàn kết trong nhân dân ngày càng được phát huy.

TP.Tân An quyết tâm đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024

Để xây dựng phường đạt chuẩn ĐTVM, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể phường 6 đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Phường luôn quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; thường xuyên tổ chức tuyên truyền và ra quân vệ sinh môi trường;…

Ngày 22/11/2022, Thành ủy Tân An ban hành Nghị quyết số 44-NQ/TU về xây dựng thành phố đạt chuẩn ĐTVM vào năm 2024. Theo đó, TP.Tân An phát huy các nguồn lực, lợi thế, xây dựng và phát triển thành phố hướng đến đạt chuẩn ĐTVM.

Trọng tâm của việc xây dựng ĐTVM được thành phố xác định là nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ các quy tắc, trật tự đô thị, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa ứng xử nơi công cộng. Công tác vận động người dân cùng hưởng ứng xây dựng thành phố đạt chuẩn ĐTVM được các cấp ủy Đảng, các ngành quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Thành phố thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Các xã, phường chú trọng gắn việc xây dựng ĐTVM với tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phường ĐTVM. Các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn ĐTVM và xã nông thôn mới nâng cao. Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông. Các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Phấn đấu đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024

Đến nay, thành phố thực hiện cơ bản đạt và vượt các tiêu chí theo Nghị quyết số 44-NQ/TU, hướng tới một đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại, sớm trở thành đô thị loại I theo đúng lộ trình đã đề ra.

Theo đó, TP.Tân An tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng ĐTVM, hiện đại, diện mạo ngày càng xanh, sạch, đẹp. Các khu dân cư đô thị mới được hình thành, kết hợp các khu đô thị hiện hữu được đầu tư, cải tạo. Các dự án trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm, phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại, văn minh. Hệ thống chiếu sáng công cộng được duy tu, bảo dưỡng, khắc phục sự cố kịp thời, bảo đảm luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

Thành phố ra quân vệ sinh môi trường

Thành phố hiện có 8 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó, có 1 di tích văn hóa cấp quốc gia. Việc tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các di tích được nhân dân tham gia đóng góp tiền của, ngày công, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng dân gian, phát huy giá trị văn hóa vốn có và bảo đảm đúng quy định pháp luật. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, xây dựng nhà văn hóa ấp, khu phố được quan tâm thực hiện. TP.Tân An kêu gọi xã hội hóa, lắp đặt màn hình led, bảng điện tử tuyên truyền sự kiện chính trị của địa phương và của tỉnh,...

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Minh Hùng cho biết, để đạt kế hoạch đề ra, thành phố yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh, chỉ đạo trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng TP.Tân An đạt chuẩn ĐTVM, phát triển theo hướng “Thân thiện, văn minh, hiện đại”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải đi đầu thực hiện cuộc vận động, từ đó, làm lan tỏa trong nhân dân. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu quê hương, ý chí sáng tạo, khát vọng đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố về những ý tưởng, giải pháp đổi mới, đột phá trên các lĩnh vực,...

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thành phố luôn thể hiện được tính “Năng động, sáng tạo, đi đầu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thân thiện, nhân ái, nghĩa tình”; người dân thành phố có lối sống gần gũi, chân thành; văn minh, lịch sự trong giao tiếp và ứng xử; luôn thể hiện khát vọng xây dựng và phát triển TP.Tân An trở thành đô thị loại I với tiêu chí thân thiện, văn minh, hiện đại,.../.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết