Tiếng Việt | English

17/03/2016 - 09:47

Phát huy hiệu quả mô hình “Rác sinh hoạt an toàn cho lợi ích cộng đồng”

Mô hình “Rác sinh hoạt an toàn cho lợi ích cộng đồng” có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường trong nhân dân, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên thanh niên ra quân thu gom rác

Nhằm phát động phong trào tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường theo tiêu chí nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cần Đước xây dựng mô hình “Rác sinh hoạt an toàn cho lợi ích cộng đồng”. Qua thời gian thực hiện tại nhiều địa phương, mô hình đã cho thấy hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường. Tại xã Phước Tuy, từ khi triển khai vào năm 2014 đến nay, Đoàn xã không ngừng tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp.

Bí thư Đoàn xã Phước Tuy - Phan Thị Thu Yến cho biết: “Thời gian qua, Đoàn xã không ngừng tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong thanh niên; tổ chức các hoạt động Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về công tác bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát tờ rơi đến các hộ dân. Qua đó, vận động các hộ dân, đoàn viên thanh niên thực hiện việc phân loại rác tại nguồn.

Đối với các loại rác sinh hoạt có thể tái chế sử dụng sẽ do các chi đoàn ấp thực hiện thu gom theo định kỳ 2 lần/tháng để chi đoàn tạo quỹ hoạt động bảo vệ môi trường và chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Đối với rác sinh hoạt phải tiêu hủy, chi đoàn vận động các hộ dân sống dọc các trục đường giao thông để Công ty Công trình Đô thị thu gom rác; các hộ dân ở xa đường giao thông, chi đoàn vận động người dân đào hố tiêu hủy rác”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Tuy - Nguyễn Thị Kim Thuấn cho biết: “Với sự phối hợp vận động, tuyên truyền của Đoàn Thanh niên xã, hiện nay, trên 90% người dân trên địa bàn biết cách phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường”.

Anh Lê Văn Lộc, ở ấp 5 chia sẻ: “Trước đây, khi chưa có phong trào này, rác thải sinh hoạt vứt lung tung, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Khi đoàn viên thanh niên cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và ra quân dọn dẹp rác, ý thức và hành động của người dân có sự chuyển biến tích cực trong việc phân loại, xử lý rác thải. Từ đó, cảnh quan môi trường ở địa phương ngày càng sạch hơn, đẹp hơn!”.

“Để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, thời gian tới, chính quyền địa phương và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vận động thực hiện tốt các phong trào xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân” - chị Phan Thị Thu Yến cho biết thêm./.

Lê Huỳnh

Chia sẻ bài viết