Tiếng Việt | English

27/03/2023 - 17:34

Phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chiều 27/3, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Đỗ Văn Chiến; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lâm – Cục trưởng Cục Kế hoạch Đầu tư, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng – Phó Chánh Văn phòng, Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc – Phó Chính ủy Quân khu 7.

Các đại biểu dự hội nghị

Về phía đại biểu tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình số 36, chỉ đạo tổ chức tốt việc nghiên cứu, triển khai, thực hiện trong toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên.

Lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Trong đó, xác định rõ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 8 gắn với các chủ trương, định hướng, quy định của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh.

Từ đó, làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được quan tâm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út tặng bằng khen cho các tập thể tại hội nghị

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, an ninh chính trị, trật tự kỷ cương xã hội giữ vững, ổn định, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh đã, đang và sẽ tạo thành thế trận phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bình quân giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,11%, quy mô kinh tế đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm trên 13% tổng quy mô GRDP của vùng. Riêng năm 2022, tăng trưởng 8,46%; quy mô nền kinh tế đứng thứ 12/63 tỉnh, thành cả nước, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thu ngân sách hàng năm vượt dự toán, tăng trưởng bình quân hàng năm trên 12%. Qua đó, tạo điều kiện cho việc đầu tư quốc phòng ngày càng tăng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc kết hợp phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng – an ninh có lúc chưa sát, chưa phong phú, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Công tác nắm, dự báo tình hình và xử lý các tình huống có lúc chưa chủ động,...

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã đạt được trong 10 năm qua trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Nhắc lại bài học của ông cha “một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả một cánh rừng”, ông đề nghị tỉnh cần quán triệt sâu sắc chủ trương phát triển KT-XH là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng – an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Ông cũng đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để chúng ta bảo đảm thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 8, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; quan tâm củng cố, bổ sung hoàn chỉnh các đề án, phương án, quy hoạch, kế hoạch đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết