Tiếng Việt | English

15/05/2024 - 16:39

Quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về BHYT trong tình hình mới  

Chiều 15/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở ngành, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là nỗ lực, quyết tâm của ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội, công tác BHYT được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thường xuyên, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT. Các chính sách BHYT ngày càng mở rộng, tạo điều kiện cho người dân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín, chất lượng. Chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tham gia BHYT từng bước được nâng lên. Người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế, nhất là y tế kỹ thuật cao. Số lượt và số chi khám chữa bệnh BHYT tăng mạnh qua các năm (số lượt/số tiền năm 2009 khoảng 2,2 triệu lượt/116 tỉ đồng; năm 2023 khoảng 2,4 triệu lượt/734 tỉ đồng).

Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Số lượng người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh qua các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu về độ bao phủ BHYT tính trên dân số. Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có trên 1,6 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 93,2% dân số (vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong giai đoạn 2022 - 2025).

Bên cạnh kết quả đã đạt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa thực sự bền vững. Nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là đội ngũ y, bác sĩ của một số cơ sở y tế chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là tuyến cơ sở. Một số doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến quyền lợi BHYT của người lao động; tình trạng nợ BHYT vẫn còn xảy ra.

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị tập trung thảo luận những khó khăn, bất cập cần chấn chỉnh, khắc phục cùng các giải pháp thực hiện thời gian tới.

Đại biểu dự hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải nhận định: Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Nhằm tiến tới lộ trình BHYT toàn dân, ông đề nghị, các các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về BHYT. Cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tiếp tục nâng cao nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế nhằm bảo đảm quyền lợi và sự hài lòng của người tham gia BHYT. Quan tâm đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại, kỹ thuật cao; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, tránh lợi dụng, trục lợi và sử dụng an toàn, hiệu quả quỹ BHYT để giữ vững niềm tin của người dân. Quan tâm củng cố hệ thống tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thu hút nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về y tế nói chung và BHYT nói riêng trong giai đoạn mới./.

Ngọc Mận - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết