Tiếng Việt | English

26/10/2015 - 19:20

Long An

Rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Sáng ngày 26-10-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức họp rút kinh nghiệm việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; tham dự có đồng chí Nguyễn Nam Việt - Bí thư Tỉnh ủy (khóa IX), các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Trưởng, Phó các Tiểu ban phục vụ Đại hội X; lãnh đạo một số ban, ngành liên quan.


Chuẩn bị chu đáo, tổ chức, trang trọng, nghiêm túc góp phần Đại hội thành công tốt đẹp     Ảnh: Hùng Dũng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 13-10 đến 16-10-2015, thành công tốt đẹp. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, quy trình. Các ban xây dựng đảng, các tiểu ban, tổ giúp việc, các cơ quan tham mưu, phục vụ, các đoàn đại biểu Đại hội thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, xác định rõ vai trò, vị trí từng tổ chức, cá nhân, phân công nhiệm vụ, xác định thời gian cụ thể cho từng công việc; khâu tổ chức, điều hành, phục vụ được thực hiện tốt, bảo đảm Đại hội diễn ra trang trọng, chu đáo, nghiêm túc, an toàn tuyệt đối và đạt kết quả cao nhất.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông tin ý kiến từ các ban Đảng Trung ương, các đại biểu Đại hội, từ các đồng chí cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã đồng tình và đánh giá rất cao kết quả Đại hội lần này, từ công tác chuẩn bị Báo cáo chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Tỉnh ủy khóa IX, đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của Đại hội; công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ; công tác tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, phục vụ có nhiều đổi mới, chu đáo, trang trọng; công tác bảo đảm an ninh trật tự được an toàn tuyệt đối, các vấn đề vướng mắc trong nhân dân hầu như đã được xem xét, giải quyết dứt điểm trước khi Đại hội diễn ra.


Lực lượng công an làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông và bảo vệ trật tự tại khu vực diễn ra Đại hội    Ảnh: Ngọc Lan-Đại Lâm

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, tại cuộc họp cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, những nội dung này sẽ được tiếp tục rút kinh nghiệm tại Hội nghị tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Rạnh biểu dương những tập thể, cá nhân đã đóng góp tích cực cho thành công của Đại hội, đồng chí chỉ đạo các tiểu ban rà soát, đánh giá và xem xét đề xuất khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tốt./.

CTV Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết