Tiếng Việt | English

08/07/2024 - 17:13

Tân Hưng đưa phong trào thi đua Dân vận khéo vào thực tiễn

Với phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) huyện biên giới Tân Hưng, tỉnh Long An huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác chăm lo nhà ở cho người nghèo được huyện Tân Hưng quan tâm thực hiện

Hướng về cơ sở

Hưởng ứng phong trào thi đua DVK do cấp trên phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tích cực triển khai, thực hiện, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước có sự chuyển biến tích cực. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp và được chú trọng thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, từ năm 2021 đến nay, người dân đồng thuận hiến 104.684m2 đất để xây dựng 28 công trình. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, tháo dỡ các công trình để xây dựng cầu, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng hoa, cây xanh, phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình để bảo vệ môi trường. Trong đó, điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Thơi (ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại), gia đình anh Nguyễn Thanh Nhân (ấp 1/5, xã Vĩnh Châu A). Qua đó, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang huyện Tân Hưng tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hưng - Nguyễn Văn Chi cho biết: “Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng ở địa phương, các công trình trọng điểm, chương trình đột phá; thực hiện các tiêu chí xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới, chỉnh trang đô thị để người dân hiểu và chung sức, đồng lòng thực hiện. Thu, chi ngân sách Nhà nước, nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân và chế độ hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân được thực hiện công khai, minh bạch. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm khi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Từ đó, tạo được sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền”.

Ngoài ra, công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được đẩy mạnh. Việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng phục vụ, tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân.

Lực lượng vũ trang trong huyện tiếp tục phát huy sức mạnh công tác dân vận trên các lĩnh vực, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Các đơn vị không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới mà còn tích cực tham gia các hoạt động giúp dân và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Nhân rộng các mô hình

UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân vận Huyện ủy và Khối Dân vận cấp xã trong huyện thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, từ đó, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Từ năm 2021 đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 1,8 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 68 căn và sửa chữa 9 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ dân gặp khó khăn về nhà ở; trao tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp lễ, tết với tổng trị giá hơn 15 tỉ đồng. Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được chú trọng, tập trung giám sát các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Người dân huyện Tân Hưng tích cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Để thực hiện tốt phong trào thi đua DVK, huyện quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng và nhân rộng các mô hình DVK. Cấp ủy Đảng chỉ đạo triển khai, thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ông Nguyễn Văn Chi cho biết thêm: “Tính từ đầu năm 2021 đến nay, toàn huyện triển khai, thực hiện 108 mô hình DVK. Huyện tổ chức khảo sát, đánh giá và nhân rộng 34 mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực. Trong đó có 16 mô hình về trồng cây, trồng hoa trên các tuyến đường, bảo vệ môi trường; 8 mô hình an sinh xã hội; 2 mô hình kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; 4 mô hình về an ninh, trật tự, an toàn giao thông; 4 mô hình về hoạt động các của tổ chức chính trị - xã hội. Việc triển khai các mô hình DVK góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Kết hợp và vận dụng linh hoạt bài học lấy “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”; phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm đối với công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từng cán bộ, công chức, viên chức tích cực bám sát cơ sở để nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Qua đó, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết