Tiếng Việt | English

29/09/2020 - 17:04

Tân Thạnh đạt một số kết quả quan trọng trong 9 tháng qua

Ngày 29/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổ chức hội nghị lần 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở

Trong 9 tháng qua, tổng diện tích lúa gieo sạ được gần 80 ngàn ha, đạt 110% kế hoạch; thực hiện được 27 mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao tại 5 xã trong vùng quy hoạch với diện tích gần 1.700ha; chuyển đổi được trên 400ha sen, trên 1.200ha cây ăn quả, 30ha rau màu. Đàn gia súc phát triển được trên 22 ngàn con, đàn gia cầm trên 85 ngàn con, diện tích nuôi trồng thủy sản trên 1.100ha.

Toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân/xã của huyện là 16 tiêu chí/xã. Năm 2020, huyện tập trung xây dựng xã Tân Hòa, Tân Lập đạt xã nông thôn mới.

Thu ngân sách được trên 77 tỉ đồng, đạt 92%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, có 27/37 trường học đạt chuẩn quốc gia, 9/11 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Dịp này, 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 được khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đề nghị huyện Tân Thạnh cần chủ động thực hiện chương trình đột phá gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung thu ngân sách và giải ngân đầu tư công; chủ động trong công tác cải cách hành chính;… trong thời gian tới./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết