Tiếng Việt | English

01/07/2020 - 11:27

Tân Thạnh: Đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra

Thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, Tân Thạnh đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu NQ đề ra. Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này và công tác chuẩn bị cho ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong tháng 7-2020.

PV: Việc thực hiện chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đạt kết quả như thế nào, trong đó những chỉ tiêu nào nổi bật, thưa đồng chí?

Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo: Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 17/22 chỉ tiêu NQ đề ra. Cụ thể, nhóm chỉ tiêu về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,34% (chỉ tiêu 5,8%); nông nghiệp - lâm - thủy sản đạt 7,06% (chỉ tiêu 5,1%); công nghiệp - xây dựng đạt 8,97% (chỉ tiêu 8,4%); thương mại - dịch vụ đạt 11,53% (chỉ tiêu 11%); sản lượng lương thực bình quân cả nhiệm kỳ đạt gần 442.000 tấn (chỉ tiêu 400.000 tấn),... Nhóm chỉ tiêu văn hóa - xã hội: 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học; hộ nghèo giảm còn 2,85% (chỉ tiêu dưới 3%); 11 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị, đạt 100% chỉ tiêu,... Nhóm chỉ tiêu môi trường: Thu gom rác sinh hoạt ở trung tâm xã, thị trấn đạt 100%; có 99,8% hộ dân sử dụng điện, đạt chỉ tiêu đề ra,... Nhóm chỉ tiêu xây dựng Đảng: Kết nạp 513 đảng viên (chỉ tiêu 470); đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%, đạt chỉ tiêu đề ra,...

Hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư

Riêng chương trình đột phá của ĐH là tập trung xây dựng vùng lúa chất lượng cao; công trình trọng điểm của ĐH là nhựa hóa các tuyến đường nội ô thị trấn ở các cụm dân cư, xây dựng bến tàu thị trấn và quy hoạch chỉnh trang chợ cũ, hoàn thành hệ thống đê bao khép kín xã Tân Lập và kêu gọi đầu tư xây dựng chợ xã Bắc Hòa, Tân Thành đến nay cơ bản hoàn thành.

Điểm nổi bật trong thực hiện chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn thay đổi. Cụ thể, chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 là bêtông hóa (hoặc trải đá) 150km đường giao thông phù hợp chuẩn nông thôn mới, thế nhưng, huyện đã xây dựng được 275km. Điều này giúp một số xã như Kiến Bình, Bắc Hòa, Hậu Thạnh Tây về đích xã nông thôn mới, thương mại - dịch vụ phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Ngoài ra, thực hiện chương trình đột phá của ĐH nhiệm kỳ 2015-2020 là tập trung xây dựng vùng lúa chất lượng cao, góp phần giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất, tiếp cận các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, quy trình canh tác tiên tiến và ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng bảo đảm sản phẩm an toàn và theo nhu cầu của thị trường thay cho sản xuất theo tập quán, kinh nghiệm,... Nhờ vậy, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Hiện nay, huyện còn 5 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Xây dựng trạm bơm điện; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia do thực hiện đề án sáp nhập trường; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin hàng năm và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Những chỉ tiêu này huyện tiếp tục có giải pháp hoàn thành trong thời gian tới.

PV: Xin đồng chí cho biết, trong quá trình thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, huyện có thuận lợi và khó khăn gì?

Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo: Qua 5 năm thực hiện NQĐH, huyện Tân Thạnh được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và tỉnh; đồng thời với những thành tựu của các nhiệm kỳ trước tạo nền tảng tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Hơn hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Thạnh luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất cùng nhau hành động; các cấp ủy, chính quyền có tinh thần quyết tâm cao; lãnh đạo, điều hành tập trung, luôn chủ động, linh hoạt cùng sự phối hợp của MTTQ Việt Nam các cấp và hội, đoàn thể; cán bộ, công chức các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tham mưu, nhất là sự ủng hộ tích cực từ nhân dân.

Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện còn nhiều khó khăn như tình hình dịch bệnh, thời tiết, giá cả thị trường diễn biến phức tạp; nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, trong khi đó nguồn lực đầu tư của huyện hạn chế; công tác phối hợp một số địa phương và các cấp, các ngành chưa được chặt chẽ; một số người đứng đầu các ngành, một số xã chưa phát huy vai trò người đứng đầu, chưa năng động, nhạy bén và đột phá,...

PV: Để ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào tháng 7-2020 thành công tốt đẹp, huyện đã chuẩn bị như thế nào?

Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo: Đảng bộ huyện Tân Thạnh có 26 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó 13 đảng bộ xã, thị trấn; 9 đảng bộ, 4 chi bộ cơ quan, với 2.458 đảng viên sinh hoạt tại 173 chi bộ. Cuối tháng 5, các đảng bộ, chi bộ cơ quan đều tổ chức ĐH thành công tốt đẹp. Theo đó, nhân sự tái cử, cơ cấu mới vào ban chấp hành, ban thường vụ được tín nhiệm cao; đồng thời, các chức danh chủ chốt tập trung đúng theo định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đến cuối tháng 5, các đảng bộ, chi bộ đều tổ chức đại hội thành công

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, Huyện ủy bám sát kế hoạch, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức ĐH một cách cụ thể, chi tiết, tiến hành các bước chuẩn bị đúng quy trình, quy định. Theo đó, các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền phục vụ được thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các nội dung, công việc chuẩn bị. Công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới được xây dựng trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của huyện. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đúng quy định; giới thiệu những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền cho ĐH được triển khai tích cực trước, trong và sau ĐH, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, nhất là cổ vũ cho ĐH thành công tốt đẹp.

Để lập thành tích chào mừng ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (19-9-1980 - 19-9-2020), huyện Tân Thạnh có nhiều công trình chào mừng: Công trình Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện với tổng kinh phí đầu tư gần 21 tỉ đồng, đường cặp kênh Bằng Lăng, xây dựng cổng chào, nạo vét kênh Dương Văn Dương,... Ngoài ra, các xã, thị trấn còn đăng ký và đã thực hiện 28 công trình với tổng kinh phí trên 8,7 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là cầu, đường giao thông nông thôn.

Tin rằng, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Thạnh, ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp./.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Kim Ngọc (thực hiện)

Chia sẻ bài viết