Tiếng Việt | English

27/08/2019 - 16:06

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An làm việc tại Cần Đước

Ngày 27/8, Tổ Biên tập nội dung quốc phòng - an ninh, nội chính của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kì 2020 – 2025, do Đại Tá Trần Văn Trai – UV.BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Huyện ủy Cần Đước báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương về công tác quốc phòng - an ninh, nội chính theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; lấy ý kiến nội dung dự thảo báo cáo nội dung công tác quốc phòng - an ninh, nội chính trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kì 2020 - 2025.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An làm việc tại Cần Đước

Huyện ủy Cần Đước thường xuyên quán triệt các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính.

Huyện phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo, xây dựng đề án, kế hoạch, nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác quân sự, quốc phòng, nội chính; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh; trong đó, tập trung công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh trong công nhân, tín đồ tôn giáo, chủ doanh nghiệp, nhà trọ và ngư dân; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với công tác quốc phòng.

Huyện thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới", Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; thực hiện nhiều mô hình sáng tạo, sát thực tế gắn với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với mục tiêu "3 giảm" (giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và giảm tai nạn giao thông); giữ gìn an ninh nông thôn, kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa và an ninh mạng. 

Công tác cải cách tư pháp, điều tra, truy tố xét xử và thi hành án dân sự bảo đảm theo quy định, từng bước khắc phục những sai sót, bất cập và những vấn đề bức xúc; mở rộng dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tại hội nghị, đại biểu góp ý nội dung dự thảo báo cáo nội dung công tác quốc phòng - an ninh, nội chính trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kì 2020 - 2025 liên quan đến các vấn đề về tình hình hoạt động tội phạm; tình trạng nghiện ma túy; tai nạn giao thông; cho vay nặng lãi; công tác phòng, chống tham nhũng; tình trạng khiếu kiện về lĩnh vực đất đai; công tác hòa giải tại cơ sở;...

Đại tá Trần Văn Trai đánh giá cao công tác quốc phòng - an ninh, nội chính của địa phương, ghi nhận các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết