Tiếng Việt | English

24/09/2020 - 15:12

Tỉnh ủy tiếp tục góp ý hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Sáng 24/9, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; đồng thời cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải nhất quán quan điểm phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải nhất quán quan điểm phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới

Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã được bổ sung, hoàn chỉnh về nội dung; nhất là đã tiếp thu ý kiến nhóm làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại buổi làm việc, thông qua văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, qua hơn 4 năm thực hiện, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đều đạt những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Về công trình trọng điểm gồm: Đường tỉnh 830 (Đức Hòa-Tân Tập) cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng; đường Vành đai TP.Tân An và Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây đã hoàn thành giải phóng mặt bằng từng đoạn và bắt đầu khởi công, tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

Về chương trình đột phá, 13/14 công trình thuộc Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh đã được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả nhất định, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển công nghiệp nói riêng và KT-XH của tỉnh nói chung.

Đối với Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hầu hết các chỉ tiêu của chương trình cơ bản đạt kế hoạch đề ra, bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu.

Đại biểu thảo luận tổ

Đại biểu thảo luận tổ

Bên cạnh những kết quả, dự thảo báo cáo cũng đã xác định được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm như xây dựng phương án đầu tư ban đầu còn lúng túng, tiến độ triển khai một số dự án chưa đúng theo kế hoạch đề ra, việc huy động các nguồn lực đầu tư còn hạn chế,...

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến nay vẫn còn chỉ tiêu chưa thực hiện được (hình thành từ 1-2 cơ sở ươm tạo công nghệ cao); thiếu quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; số doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn ít; hoạt động của nhiều hợp tác xã chưa đáp ứng được yêu cầu.

Qua thảo luận, có 34 lượt ý kiến đóng góp, hầu hết đều thống nhất với nội dung dự thảo văn kiện và các báo cáo tổng kết. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số từ ngữ, sắp xếp câu, đoạn cho phù hợp và thỏa đáng; cũng có ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu cho sát thực tế, bổ sung một số nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các kiến nghị, đề xuất đã nêu trong dự thảo báo cáo để tiếp tục trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh xem xét, tiếp tục triển khai các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của giai đoạn 2020-2025 theo định hướng của Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Cụ thể, chương trình đột phá gồm: Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Trong nhiệm kỳ tới tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong nhiệm kỳ tới tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Về công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy thống nhất xác định các công trình: Hoàn thiện đường Vành đai TP.Tân An; Đường tỉnh 830E (đoạn từ nút giao thông cao tốc đến Đường tỉnh 830); Đường tỉnh 827E (đoạn từ TP.HCM đến sông Vàm Cỏ Đông).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị, từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết