Tiếng Việt | English

08/12/2017 - 16:10

Tổ hợp tác, hợp tác xã hưởng lợi khi tham gia thị trường chuỗi giá trị 

Qua 3 năm thực hiện dự án, các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) dần xây dựng được uy tín, thương hiệu để mở rộng thị trường tiêu thụ, hình thành các chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn mang lại lợi nhuận, hiệu quả tối ưu.