Tiếng Việt | English

17/10/2015 - 11:17

Long An

TP.Tân An bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Ngày 16-10-2015, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh TP. Tân An tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2015.

 

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 13-10 đến 16-10-2015 với sự tham gia của các học viên là cán bộ các xã, phường trên địa bàn thành phố. Qua 4 ngày học tập và nghiên cứu các học viên đã được quán triệt và bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng – an ninh như: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam...

Kết thúc khóa bồi dưỡng, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó trên 77% học viên đạt loại giỏi và khá./.

CTV: Kim Ngân - Quang Huy

Chia sẻ bài viết