Tiếng Việt | English

20/01/2021 - 14:45

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 20 và 21/1, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự hội nghị có 315 đại biểu là các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên khóa XI, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh và Ủy viên BTV huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND - UBND các huyện, thị, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải quán triệt chuyên đề 2

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung: Chuyên đề 1: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025 và quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 19/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chuyên đề 2: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chuyên đề 3: Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Những chuyên đề, nội dung quán triệt được các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung sâu vào những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và những giải pháp thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, đây là những nội dung rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thời gian tới của tỉnh.

Ông đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, các cấp ủy cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI rộng rãi trong nhân dân; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt, các cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành khẩn trương chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình địa phương, đơn vị để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết