Tiếng Việt | English

06/06/2020 - 10:45

Trồng cây xanh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6, Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Công ty VWS hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh tại xã Đa Phước

Theo đó, Công ty VWS hỗ trợ kinh phí để trồng 600 cây sưa, dầu cho xã Đa Phước. Đây là hành động đầu tiên hưởng hứng ngày Môi trường thế giới trong năm 2020 của VWS.  

Những năm gần đây, Công ty VWS tài trợ nhiều chương trình liên quan đến bảo vệ môi trường. Lãnh đạo VWS cho biết, không chỉ nỗ lực làm tốt các hoạt động ở khu xử lý rác tại Đa Phước mà công ty còn chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường.

Theo Giám đốc điều hành Công ty VWS - Kevin Moore, tại Việt Nam, Chính phủ cùng các bộ, ngành luôn kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh. Điều này truyền niềm cảm hứng rất lớn cho cộng đồng và bản thân ông.

Ông cho rằng, bảo vệ môi trường hãy bắt đầu từ những hành động rất nhỏ như hạn chế sử dụng đồ nhựa, túi nylon, rác thải kim loại, kim loại độc hại; phân loại rác tại nguồn, trồng nhiều cây xanh, bảo vệ nguồn nước, sử dụng các sản phẩm tái chế,... góp phần bảo vệ môi trường và cuộc sống./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết