Tiếng Việt | English

18/06/2024 - 19:25

Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Hướng dẫn số 156-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) vào chiều 18/6. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam – Ngọ Duy Hiểu chủ trì. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phạm Thị Quyên chủ trì.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phạm Thị Quyên phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc

Hướng dẫn số 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ các nội dung tuyên truyền: Quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐ Việt Nam trong 95 năm qua; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XIII; đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc vị trí, vai trò của tổ chức CĐ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh, an toàn và trật tự xã hội;…

Các hoạt động tuyên truyền giúp khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức CĐ Việt Nam trong 95 năm hình thành và phát triển; qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và người sử dụng lao động xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.

Các điểm cầu trên cả nước

Các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam sẽ góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII CĐ Việt Nam, các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam còn rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 17 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam; đồng thời lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo Tháng Công nhân năm 2024./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết